Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

acrochordon [ak′rō-kōr′don; acro- + gr. chordē, struna]; niepoprawna jest ang. pisownia achrochordon, acrocordon oraz achrocordo brodawka miękka skóry, syn. skin tag