Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

adenosyl [a-den′ō-sil] ❖ adenozyl «rodnik adenozyny pozbawiony H lub OH w jednej z rybozylowych grup OH, zwykle 5′, np. S-adenozylo-l-metionina»