Hasło dnia

Stedman

adenomyoma [ad′ĕ-nō-mī-ō′mă; gr. adēn, gruczoł, + mys, mięsień, + -oma, guz] ❖ gruczolakomięśniak «łagodny nowotwór mięśni (zwykle mięśni gładkich) z elementami gruczołowymi; występuje najczęściej w macicy i więzadłach macicznych»