Hasło dnia

Stedman

acetous [as′e-tŭs] ❖ octowaty «odnoszący się do octu; kwaśny w smaku»