Hasło dnia

Stedman

acrodermatosis [ak′rō-der-mă-tō′sis; acro- + gr. derma, skóra, + -osis, dolegliwość, schorzenie] ❖ akrodermatoza «każda choroba skóry dotycząca obwodowych części kończyn»