Hasło dnia

Stedman

acrocephalic [ak′rō-se-fal′ik] ❖ stożkogłowy, ❖ wieżogłowy, syn. oxycephalic