Hasło dnia

Stedman

acro- [ak′rō; gr. akron, najwyższy, najdalszy punkt, kraniec; akros, najdalszy, najwyższy, skrajny]; niepoprawna jest ang. pisownia achro 1. akro- «pierwsza część wyrazu złożonego odnosząca się do krańca, zakończenia, końca, wierzchołka, szczytu» 2. akro- «pierwsza część wyrazu złożonego oznaczająca: najdalszy»