Hasło dnia

Stedman

acrania [ă-krā′nē-ă; gr. a-, bez-, + kranion, czaszka] ❖ bezczaszkowość «całkowity lub częściowy brak czaszki, związany z bezmózgowiem»