Hasło dnia

Stedman

acritical [ă-krit′i-kăl, ā-; gr. a-, bez-, + kritikos, krytyczny, ciężki]; rzadko stosowany termin oznaczający 1. «niekrytyczny, niecharakteryzujący się kryzysem; termin opisujący choroby o stopniowym ustępowaniu objawów» 2. «nieokreślony, szczególnie w odniesieniu do rokowania»