Hasło dnia

Stedman

actoclampin [ak-to-klamp′in] ❖ aktoklampina «zależna od hydrolizy ATP jednostka motoryczna modulowana powinowactwem, odpowiedzialna za wytworzenie sił rozciągania w ruchliwości opartej na aktynie»