Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

acrotrophodynia [ak′rō-trōf′ō-din′ē-ă; acro- + gr. trophē, pożywienie, + odynē, ból] ❖ akrotrofodynia «ból, czucie opaczne, utrata czucia oraz zmiany troficzne obejmujące dalszą część kończyn, zwykle stopy, które mogą być następstwem przedłużonego narażenia kończyn na zimno i wilgoć»