Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

acathexia [ak-ă-thek′sē-ă; gr. a-, bez, + kathexis, zatrzymanie] ❖ «rzadko używany termin oznaczający nieprawidłowe uwalnianie wydzielin»