Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

adhesion [ad-hē′zhŭn; łac. adhaesio, od adhaereo, trzymać się] ❖ 1. zrost «proces przylegania lub połączenia dwóch powierzchni, zwłaszcza połączenie przeciwległych brzegów rany» syn. adhesio, conglutination (1) 2. zrosty «w jamach opłucnej i otrzewnej z-y zapalne łączące przeciwległe powierzchnie błon surowiczych; bezpośredni wynik urazu lub stanu zapalnego błon surowiczych» 3. adhezja «wzajemne fizyczne przyciąganie się odmiennych cząstek» 4. adhezja «przyciąganie molekularne występujące między powierzchniami stykających się ciał»