Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

acrocyanosis [ak′rō-sī-ă-nō′sis; acro- + gr. kyanos, niebieski, + -osis, dolegliwość, schorzenie] ❖ sinica trwała kończyn, ❖ akrocyjanoza «zaburzenie krążenia w dłoniach (rzadziej stopach), w wyniku którego są stale zimne i sine; niektóre formy są związane z objawem Raynauda» syn. Crocq disease, Raynaud sign