Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

więcej
Hasło dnia

Stedman

abdominovesical [ab-dom′i-nō-ves′i-kăl] ❖ brzuszno-pęcherzowy «odnoszący się łącznie do brzucha i pęcherza moczowego lub brzucha i pęcherzyka żółciowego» syn. abdominocystic