Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

acuology [ak′yū-ol′ŏ-jē; łac. acus, igła, + gr. logos, nauka] «nauka zajmująca się stosowaniem igieł w celach leczniczych, np. w akupunkturze»