Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

adenosine 5′-diphosphate (ADP) [ă-den′ō-sēn dī-fos′fāt] ❖ adenozyno-5′-difosforan (ADP) «produkt kondensacji adenozyny z kwasem difosforowym (V), powstaje z ATP przez hydrolizę końcowej grupy fosforanowej ATP»