Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

affect display [af′fekt dis-plā′] ❖ przejaw afektu «wyraz twarzy, postawa i gesty wskazujące na stan emocjonalny»