Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

adenylosuccinase [ad′e-nil-ō-sŭk′sin-ās] ❖ liaza adenylobursztynianowa, syn. adenylosuccinate lyase