Hasło dnia

Stedman

affective [af-fek′tiv] ❖ afektywny «odnoszący się do nastroju, emocji, uczucia, wrażliwości lub stanu umysłu»