Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

acridine orange [ak′ri-dēn ōr′enj] [C.I. 46005] ❖ oranż akrydynowy «chlorowodorek 3,6-bis(dimetyloamino)akrydyny; podstawowy barwnik fluorescencyjny używany do metachromatycznego barwienia kwasów nukleinowych; stosowany do przeglądowego barwienia wymazów z szyjki macicy w celu wykrycia zmienionych i złośliwych komórek, w których na skutek proliferacji występuje niezwykłe duża ilość DNA i RNA; używany także do badania nowotworów (DNA daje fluorescencję od żółtej do zielonej, RNA – od pomarańczowej do czerwonej)» syn. tetramethyl acridine