Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

więcej
Hasło dnia

Stedman

abcoulomb [ab-kū-lom′; ab + coulomb] ❖ abkulomb «jednostka ładunku elektrycznego równoważna 10 kulombom; ładunek przepływający przez daną powierzchnię w czasie 1 s, gdy natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tę powierzchnię wynosi 1 abamper»