Hasło dnia

Stedman

absorptivity (a) [ab-sōrp-tiv′i-tē] ❖ 1. współczynnik absorpcji właściwej, syn. specific absorption coefficient 2. współczynnik absorpcji molowej, syn. molar absorption coefficient 3. absorbcyjność «zdolność substancji do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego»