Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

adulteration [ă-dŭl-tĕr-ā′shŭn] ❖ zafałszowanie «zmiana jakiejś substancji przez zamierzony dodatek składnika, niebędący częścią tej substancji; zwykle oznacza, że wartość substancji została obniżona»