Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

agar [ah′gar, ā′gar; z bengalskiego] ❖ agar «złożony polisacharyd (siarczan galaktanu) otrzymywany z glonów morskich (różne glony czerwone) i używany do zestalania podłoży hodowlanych; ma szczególne właściwości: topnieje w temp. 100°C i zestala się dopiero w temp. 49°C; dostępne są także a-y syntetyczne»