Hasło dnia

Stedman

acrogenous [ak-roj′ĕ-nŭs; acro- + gr. genos, urodzenie] ❖ «odnoszący się do konidiów grzybów, produkowanych przez komórkę zarodnikotwórczą na szczycie konidioforu»