Hasło dnia

Stedman

Achromobacter [a-krō′mō-bak′ter] ❖ «rodzaj bakterii Gram-ujemnych o niejasnym znaczeniu klinicznym, blisko spokrewniony z organizmami należącymi do gatunków Alcaligenes i Ochrobactrum»